mandag - fredag
09:00 - 17:00
Ring til os
+45 2825 2959

Opstart af virksomhed – hvilken virksomhedsform?

Opstart af virksomhed – hvilken virksomhedsform?


Guide – hvilken virksomhedsform skal jeg drive min forretning i? 

I Danmark findes der en række forskellige måder at køre sit erhverv på. Man kan vælge at etablere en selvstændig juridisk enhed, eller man kan starte i privat regi som en enkeltmandsvirksomhed. Det er fra starten vigtigt at forholde sig til de forskellige muligheder og gøre sig klart hvad man vil på sigt med sin forretning. Alt kan lade sig gøre, men det kan være dyrt i revisor- og advokatomkostninger, hvis man om et år lige pludselig finder ud af, at det har været smartere at have sin forretning i en anden struktur.

Virksomhedsformer i Danmark

Ved overvejelse omkring etablering at virksomhed, er det typisk nedestående virksomhedsformer som den erhvervsdrivende forholder sig til. Der findes en række andre, de er dog ikke så hyppigt set og giver oftest ikke mening for den private iværksætter. Listen nedenfor er dermed ikke udtømmende og vi rådgiver gerne i andre alternativer, hvis behov for dette.

  • Enkeltmandsvirksomhed 
  • Interessentskab (I/S)
  • Anpartsselskab (ApS)
  • Iværksætterselskab (IVS) – Afskaffet
  • Aktieselskab (A/S)

Der findes fordele og ulemper ved hver virksomhedsform, men der kan sjældent gives noget entydigt svar. Ved valg af virksomhedsformen er det derfor oftest en god idé at opsøge rådgivning. Der kan være detaljer i den givet situation, branche, skat, lovgivning mv. som kan spille en væsentlig rolle for det bedste valg. 

Vi har nedenfor angivet definitionerne og kendetegne ved de oplistede virksomhedsformer. På denne måde kan du hurtigt sætte dig ind i de forskellige typer og dermed have et godt grundlag til valg af hvilken virksomhedsform, der passer bedst for dig og dit projekt. 

Enkeltmandsvirksomhed – hvad er en enkeltmandsvirksomhed? 

Som navnet antyder er der her tale om en virksomhed men én ejer. Modsat selskaberne, er en enkeltmandsvirksomhed IKKE en selvstændig juridisk enhed. Du er derfor som ejer ligestillet med virksomhederne og skulle uheldet være ude, vil der ikke blive skelnet mellem dine og virksomhedens aktiver, da det er en samlet sum. 

En enkeltmandsvirksomhed er ikke nogen begrænsning for hvor stor din virksomhed kan være. Du kan dermed sagtens have en masse medarbejdere og en stor årlig omsætning. 

Startkapital og hæftelse

Der er intet kapitalkrav i en enkeltmandsvirksomhed, da hæftelsen er personlig.

Beskatning

Beskatning i enkeltmandsvirksomheden foregår som personlig indkomst, hvilket også betyder at et underskud vil kunne fratrækkes i den personlig skatteindkomst. 

Der er desuden mulighed for at anvendes virksomhedsskatteordningen (VSO) eller kapitalafkastordningen, hvorved der opnås lignende beskatning som der kendes fra selskaberne.

Årsregnskab og lovgivning

Der stilles ikke krav til, at der skal udarbejdes en årsrapport i en enkeltmandsvirksomhed. På den måde er det ikke et krav at offentliggøre sit regnskab for omverdenen gennem Erhvervsstyrelsen. Der stilles dog fortsat krav til bogføring i overensstemmelse med bogføringsloven. 

Der er ingen krav om en direktion eller bestyrelse, hvorfor det administrativt ikke er ligeså krævende som det ses i selskabsformerne. 

Interessentskab (I/S) – hvad er et interessentskab? 

Et interessentskab er at sidestille med en enkeltmandsvirksomhed, med den primære forskel, at der er to eller flere ejere. Ejerne kan være individuelle personer, men et interessantskab kan også ejes af et selskab. 

Startkapital og hæftelse

Der stilles ingen krav til en startkapital, hvorfor et interessentskab kan etableres uden noget indskud og dermed hurtigt kan etableres. 

Ejerne af interessentselskabet hæfter personligt og solidarisk både for de forpligtelser du selv har indgået, men også for dem som medejeren har indgået. Den solidariske hæftelse betyder, at kreditorerne ved en evt. konkurs kan kræve hele gælden betalt af dig. Det kan derfor være en god idé at få udarbejdet en interessentkontrakt. 

Beskatning

Et interessentskab er ikke en selvstændig skatteenhed som et selskab. I stedet er et 

interessentskab skattetransparent, hvorfor beskatningen sker hos ejerene (interessenterne).

Der er desuden mulighed for at anvendes virksomhedsskatteordningen (VSO) eller kapitalafkastordningen, hvorved der opnås lignende beskatning som der kendes fra selskaberne.

Underskuddet i et interessentskab kan fradrags i din personlig indkomst, hvi du ejer interessentskabet gennem et selskab, kan underskuddet fradrags i dens skattepligtig indkomst. 

Årsregnskab og lovgivning

Et interessantskab, der er personlig ejet er ikke pålagt pligt til udarbejdelse af en årsrapport, dog skal der foretages bogføring jf. bogføringsloven. Hvis ejerskabet er 100% selskaber, er interessentskabet pålagt udarbejdelse af en årsrapport, der skal indsendes til Erhvervsstyrelsen og dermed offentliggøres. 

Anpartsselskab (ApS) – hvad er et anpartsselskab? 

Et anpartsselskab er en selvstændig juridisk enhed, hvor der skal foretages et indskud for stiftelse. Ejerne af et anpartsselskab hæfter ikke personligt. Selskabet følger selskabsloven. 

Startkapital og hæftelse

Indskudskapitalen for et anpartsselskab udgør i skrivende stund 40.000 kr. Kravet har tidligere været op til 125.000 kr. Indskuddet kan ske kontant eller ved apportindskud (indskud af aktiver). Selskabskapitalen, ved kontantindskud, skal godkendes af en autoriseret person hvilket kan være en advokat via indbetaling på hans klientkonto, banken hvori du har selskabets konto eller din revisor. Ved apportindskud skal der udarbejdes en erklæring af en godkendt revisor. 

Hæftelsen er begrænset til den indskudte kapital. Ved behov for finansiering og låneoptagelser, vil de fleste banker dog kræve en personlig hæftelse, hvorfor du dermed ikke længere kun hæfter for indskuddet i selskabet.

Beskatning

Et anpartsselskab beskattes som et selvstændigt skatteobjekt, hvorfor der skal afregnes selskabsskat. Denne udgør for tiden 22%. Et eventuelt underskud kan ikke fratrækkes i den personlig indkomst, men fremføres til efterfølgende år, hvor der kan foretages modregning. 

Der skal for selskabet årligt indtastes en selvangivelse, hvilket forud kræver en opgørelse af det skattepligtigresultat, der oftest ikke er 1:1 med årsregnskabet, da der foretages forskellige reguleringer. 

Årsregnskab og lovgivning

Et anpartsselskab er forpligtet til at udarbejde en årsrapport, der skal offentliggøres. Årsrapporten skal desuden revideres af en godkendt revisor, det er dog muligt at fravælg revision, hvis kriterierne herfor er opfyldt. Anpartsselskabet skal derudover løbende varetage en bogføring jf. bogføringsloven. 

Anpartsselskabet er underlagt selskabsloven. Der stilles derfor krav til, at der skal være en direktion registreret. Derudover skal der for selskabet udarbejdes vedtægter og haves en ajourført ejerbog. En bestyrelse er ikke et krav i et anpartsselskab, men en mulighed. 

Iværksætterselskab (IVS) – hvad er et iværksætterselskab?

BEMÆRK – FOLKETINGET HAR VALGT AT AFSKAFFE IVÆRKSÆTTERSELSKABET (IVS) – Loven er trådt i kraft den 15. april 2019.

Et iværksætterselskab er i grove træk et anpartsselskab med den forskel, at stiftelseskapitalen blot behøves at udgør 1 kr. Selskabet er pålagt at skal opspare 25% af overskuddet, der skal henlægges til en særlig reserve på egenkapitalen, for på sigt at omregistrere iværksætterselskabet til et anpartsselskab. 

Startkapital og hæftelse

Indskudskapitalen for et anpartsselskab udgør 1 kr. Man er dog velkommen til at stifte mere, op til 49.999 kr., da grænsen for stiftelse af et anpartsselskab er 50.000 kr. Selskabskapitalen, ved kontantindskud, skal godkendes af en autoriseret person hvilket kan være en advokat via indbetaling på hans klientkonto, banken hvori du har selskabets konto eller din revisor, som det kendes ved stiftelse af et anpartsselskab og aktieselskab. 

Der er dog den mulighed i et iværksætterselskab at foretage godkendelse af den indskudte kapital selv, dette gøres ved en såkaldt egen-erklæring. Muligheden gives op til indskud på 25.000 kr. 

Hæftelsen er begrænset til den indskudte kapital. Ved behov for finansiering og låneoptagelser, vil de fleste banker dog kræve en personlig hæftelse, hvorfor du dermed ikke længere kun hæfter for indskuddet i selskabet.

Beskatning

Et iværksætterselskab beskattes som et selvstændigt skatteobjekt, hvorfor der skal afregnes selskabsskat. Denne udgør for tiden 22%. Et eventuelt underskud kan ikke fratrækkes i den personlig indkomst, men fremføres til efterfølgende år, hvor der kan foretages modregning. 

Der skal for selskabet årligt indtastes en selvangivelse, hvilket forud kræver en opgørelse af det skattepligtigresultat, der oftest ikke er 1:1 med årsregnskabet, da der foretages forskellige reguleringer. 

Årsregnskab og lovgivning

Et iværksætterselskab er forpligtet til at udarbejde en årsrapport, der skal offentliggøres. Årsrapporten skal desuden revideres af en godkendt revisor, det er dog muligt at fravælg revision, hvis kriterierne herfor er opfyldt. Iværksætterselskabet skal derudover løbende varetage en bogføring jf. bogføringsloven. 

Iværksætterselskabet er underlagt selskabsloven. Der stilles derfor krav til, at der skal være en direktion registreret. Derudover skal der for selskabet udarbejdes vedtægter og haves en ajourført ejerbog. 

Aktieselskab (A/S) – hvad er et aktieselskab? 

Et aktieselskab er den største kapitalselskabsform, der findes i Danmark. Et aktieselskab er en selvstændig juridisk enhed, hvorfor ejerne kun hæfter med den indskudte selskabskapital. Aktieselskaber reguleres efter selskabsloven. 

Startkapital og hæftelse

Indskudskapitalen for et aktieselskab udgør 400.000 kr. Indskuddet kan ske kontant eller ved apportindskud (indskud af aktiver). Selskabskapitalen, ved kontantindskud, skal godkendes af en autoriseret person hvilket kan være en advokat via indbetaling på hans klientkonto, banken hvori du har selskabets konto eller din revisor. Ved apportindskud skal der udarbejdes en erklæring af en godkendt revisor. 

Hæftelsen er begrænset til den indskudte kapital. Ved behov for finansiering og låneoptagelser, vil de fleste banker dog kræve en personlig hæftelse, hvorfor du dermed ikke længere kun hæfter for indskuddet i selskabet.

Beskatning

Et aktieselskab beskattes som et selvstændigt skatteobjekt, hvorfor der skal afregnes selskabsskat. Denne udgør for tiden 22%. Et eventuelt underskud kan ikke fratrækkes i den personlig indkomst, men fremføres til efterfølgende år, hvor der kan foretages modregning. 

Der skal for selskabet årligt indtastes en selvangivelse, hvilket forud kræver en opgørelse af det skattepligtigresultat, der oftest ikke er 1:1 med årsregnskabet, da der foretages forskellige reguleringer. 

Årsregnskab og lovgivning

Et aktieselskab er forpligtet til at udarbejde en årsrapport, der skal offentliggøres. Årsrapporten skal desuden revideres af en godkendt revisor, det er dog muligt at fravælg revision, hvis kriterierne herfor er opfyldt. Aktieselskabet skal derudover løbende varetage en bogføring jf. bogføringsloven. 

Aktieselskabet er underlagt selskabsloven. Der stilles derfor krav til, at der skal være en direktion registreret, ligesom der skal etableres en bestyrelse. Derudover skal der for selskabet udarbejdes vedtægter og haves en ajourført ejerbog.